Sběr a sklizeň medového keře

odhalte tajemství pěstování honeybushe

Honeybush, stejně jako i více známější rooibos, byl od prvopočátku získáván sklizní lístků z planě rostoucího keře ve zcela divoké a volné přírodě v horských oblastech jižní Afriky. Rooibos i honeybush mají společné nejen to, že se jedná o lahodné nápoje, ale rovněž oba náleží ke keřům, které jsou náročnější na podmínky. Což je důvodem, proč doposud jejich výroba pochází z prvotních míst, kde tato zvyklost pití začala. Rooibos v dnešní době je pěstován zcela běžně na plantáží, zatímco u honeybushe se to setkává stále převážně s neuspěšným pokusem. Z čehož pramení, jestliže vyzkoušíte a podlehnete podmanivé medové vůni honeybushe, zcela se bude jednat o lístky pocházející ze stále planě rostoucích keřů.

Na základě ustavičně rostoucí poptávky po honeybushi v rozmanitých částech celého světa, je tendence a snaha o jeho vyšlechtění na plantážích. Důvod je jednoznačný - je to v rámci zajištění možnosti hojnější sklizně a uspokojení poptávky. Zatím se však nepodařilo přijít s všeobecným řešením dané situace. Honeybush je keřem, který vyžaduje specifické podmínky pro zdárný růst. Nejvýstižnějším důkazem je fakt, že teprve v roce 1996 byly zaznamenány prvotní zdařilé experimenty ohledně šlechtění. V případě honeybushe se jedná například o jeho značnou vnímavost v rámci potřeby horského vlhkého podnebí. A to vskutku není zcela snadné v případě umělé imitace.

Jak už tomu bývá, vše má klady i zápory. A právě tato specifická náročnost honeybushe na podmínky, má i pozitivum. Díky tomuto faktu, tak nadále převážná výroba po celém světě je nejen z původní oblasti, ale i sklizeň zelených lístků zůstává neměnná a v původní podobě, tj. jen z planě rostoucích keřů, zcela ručně a za použití naprosto jednoduchých pomocných nástrojů – jako například srp.

Nejen pro příznivce a vyznavače zdravého životního stylu je tak honeybush náležitě ideální volbou. Díky výše uvedenému máte jistotu naprosto přírodního výrobku pocházejícího z jižní Afriky, bez jakéhokoliv chemického zásahu. Jako přínosný bonus je i fakt, že díky příjemně nasládlé chuti, už není tento lahodný nápoj potřeba sladit.

Neopomenutelným a pozoruhodným faktem zajisté je i samotná metoda v rámci sklizně zelených lístků z keře. Těžko se lze shledat s výrobkem – nápojem, kde by v rámci sklizně nenastala prakticky žádná změna od počátku konzumace až po současnost.

Jelikož keře honeybushe rostou v převážné většině zejména v náročných vysokohorských oblastech, což má vliv na horší dostupnost v době sklizně pro sběrače, kteří se tam tak dostanou pouze pěšky a jsou tak odkázáni jen na svou zdatnost. Sklizeň probíhá za pomoci jednoduchého nástoje, jakým je již výše zmíněný srp, kdy je keř třeba ručně usetnout nejníže u země, poté ihned dát do náležitých košů obřích rozměrů. Zkušení sběrači s nimi manipulují zcela zručně, jako kdyby nešlo o nic těžkého, rozměrného a složitého. Vyjma těchto značně ohromných nůší a srpu, náleží mezi nepostradatelnou součást vybavení sběračů honeybushe taktéž speciální lano. Lano totiž tvoří podstatu důmyslného mechanismu na principu kladky. Prostřednictvím této metody je tak reálné, naplněný koš čerstvě posekaného medově aromatického keře honeybushe, nejefektivnější cestou přemístit z hor do údolí za účelem dalšího zpracování. Podstata tkví v zaháknutí plného koše a následně pozvolné spuštění dolů. Je to snažší a mnohem rychlejší, než nošení na zádech. Příznivým faktorem rovněž je, že se jedná o ohleduplné řešení k přírodě a nedochází k tak závažnější škodě. Samotné sušení lístků a zejména fermentace mající vliv na lahodnou chuť, nastává ihned po jejich přemístění na farmu.