O původu zajímavého keře zvaného honeybush

odhalte historii čaje honeybush

Keř Cyclopia intermedia, který je v dnešní době více znám pod názvem honeybush neboli medový keř. Po mnoho let je hlavním místem tohoto keře rozprostínající se úzký pás území při pobřeží severozápadně a jihovýchodně od Kapského Města, ohraničen pohořím Kouga. Z pohledu vědy se jedná o něco poněkud blízké věhlasnému rooibosu. Společný mají nejen původ, ale rovněž i místní primární populace zpracovává z lístků účinný mok s typickou nasládlou chutí. Děje se tomu tak již od věků.

Již před mnoha lety se konzumoval honeybush v okolí Kapského města. Odtud pramení jeho proslulé rozšíření do spousty evropských zemí, ba i například dokonce do Japonska – vyhlášená země s dlouhou tradicí čaje.

Ještě před mnoha lety, než došlo u jihoafrických břehů k přistání korábů, na kterých se plavili prvotní rodiny holandských kolonistů, se utábořili v podhůří Kougy příslušníci kmene Khoinů. Jak už bylo typickým znakem pro africkou kulturu, namísto hmotných věcí si přivezli s sebou ty nehmotné - vědomosti o světě přírody. Znalosti botaniky získané od pradávných předků a předávajících si mezi sebou, mimo jiné čítají též účinnost nálevu, který je přichystán ze zeleného keře, zhruba výšky jeden metr a půl, se sytě žlutými květy.

Charakteristické medové aróma keře je již předzvěstí, že nápoj z lístků bude velmi lahodný.

Honeybush společně s rooibosem náleží mezi skvosty v rámci tradiční lidové medicíny v okolí Kapského města. První seznámení s honeybushem, jak je nám znám i dnes, je tak učiněno právě v podobě nápoje.

V rámci historie se trvale do dějin honeybushe zaznamenal, jak tomu bylo rovněž obdobně též u rooibosu, věhlasný botanik Carl Thunberg pocházející ze Švédska. V roce 1772 publikoval badatelskou zprávu o medovém keři, a to na základě svého výzkumného cestování čítající okolí Kapského města. Byl prvním člověkem, kdo se zaměřil na hlubší a vážnější studii honeybushe.

Avšak zcela prvotní uvedené informace o honeybushi sahají až do roku 1705, tedy ještě o půl století dříve. A to i na úkor faktu, že příznivé vlivy a znamenitou chuť nápoje připraveného z tohoto keře znali Křováci již daleko mnohem dříve.

Jakmile honeybush vstupuje v rozsáhlejší povědomost svým pozitivním vlivem u populace, přestává se jednat pouze o typický nápoj domorodých kmenů, ale záhy získává svou přízeň v mnoha domácnostech kolonistů usídlených v Kapském městě a okolí. Záznamy vztahující se v rámci lékařského využití v tomto směru lze tak shledat již v třicátých letech dvacátého století.

Realita ohledně honeybushe, totožně jako rooibos, že se jedná o nápoj v podstatě bez obsahu kofeinu, vstoupila ve známost až roku 1881. Tudíž poměrně nedávno. Kdy jsou shledány postupně i jiná význačná fakta zaměřená na působnost honeybushe mající vliv na lidský organismus.

Pokud se zaměříme na výrobu, byly to až třicátá léta dvacátého století, kdy bylo dodáno do oběhu prvotní početnější množství. Stejně jako tomu bylo tehdy, kdy honeybush byl ručně sklízen v oblastech okolo Kapského města, je tomu tak doposud. Již tenkrát byla konzumace honeybushe v Jižní Africe zcela samozřejmá. Může poněkud udivit informace, že honeybush porcovaný a dostupný v nálevových sáčcích vstoupil na trh až po roce 1960 – pod záštitou klasické značky Caspa Tea.