honeybush.cz | poznejte magickou moc jihoafrického medového keře | Účinky honeybushe na chřipku a nachlazení

Jaké má honeybush účinky při chřipce a nachlazení

odhalte blahodárné působení čaje honeybush

U nás se stále ještě jedná o méně proslulý bylinný nápoj mající typické medové aróma. Je příbuzným rooibosu. Společně je pojí příznivé vlivy, které jsou zdraví prospěšné. Příznivci lahodného nápoje honeybushe oceňují kvantitu minerálů i vitamínů, které tento nápoj obsahuje. Rovněž očekávají v rámci pravidelné konzumace příznivé účinky ohledně regulace hladiny cholesterolu v krvi. Avšak importantní eventualita ohledně užití setrvává svým způsobem v ústraní. Paradoxem je, že vlastně právě z tohoto důvodu, a to před několika málo sty lety, lidstvo kvůli tomu začalo s pitím honeybushe, protože je účinný v případě nachlazení i chřipky.

Věřte, že je zcela nereálné netečně projít hory jihoafrického pobřeží okolo keřů honeybushe. Sytě žluté květy na zelených lístcích upoutají náležitě svou pozornost již na značnou vzdálenost. A při samotném přiblížení se ke keři, zaujme typicky sladce medové aróma šířící se jako vánek kolem. Může to být též příčinou, co více jak před několika sty lety, podnítilo kmeny sídlící v okolí Kapského města sklízet a sušit lístky tohoto keře a posléze z něj zhotovit lahodný léčebný nápoj.

Na základě argumentů pocházejících od historiků, došlo u těchto kmenů ke konzumaci honeybushe ještě dříve, než tomu bylo v případě rooibosu. V rámci lidové medicíny zaujímal honeybush po dlouhá pokolení svou význačnou neporazitelnou pozici. Zásadní příčinou pití honeybushe nebylo pro jeho obsah antioxidantů či fluóru, ale prostý fakt, že tento lahodný mok pomáhal v rámci nachlazení i kašle. Medové sladké aróma bylo jakýmsi příjemným atributem.

Je tomu tak i po tři sta letech, kdy honeybush setrvává význačný svým účinkem v rámci zánětů horních cest dýchacích či jiných viróz apod. Významným přínosem je, že vše je na základě jen přírodní báze. Nejde zde o jakékoliv látky zatěžující organismus. Byť se to může zdát nepravděpodobné, opak je pravdou. Příčinou je látka pinitol, která se nachází v lístcích honeybushe. Tento fakt byl zjištěn na základě provedené chemické analýzy usušených lístků honeybushe. A právě látka pinitol ulehčuje vykašlávání a bývá v mnoha sirupech určených proti kašli. Zajisté jejich formace zde je mnohem složitější, než-li u ryze přírodního honeybushe.

Jestliže se potýkáte ať už jen s nachlazením či chřipkou, honeybush je ideální variací subvenční léčby i v rámci jiných příčin. Honeybush obsahuje též látky mající vliv na posilnění lidského organismu a společně s přítomnými antioxidanty příznivě eliminuje edémy. Přínosné jsou i jeho antibakteriální a antiseptické účinky. Je to dáno zejména existencí některých polyfenolů mající vliv na tvoření bílých krvinek v těle. Bílé krvinky jsou zásadní složkou imunitního systému.

Samozřejmě, tyto látky se nacházejí také v obyčejném čaji, ale rovněž tam nalezneme třísloviny i kofein. Avšak v rámci nachlazení či chřipky čaj není nejvhodnější účinnou variantou, například pro gravidní a kojící ženy, taktéž pro děti či osoby mající potíže se srdcem nebo oběhovým systémem. A protože právě honeybush je bez přítomnosti tříslovin i kofeinu, je tak ideální variantou. Na základě tohoto faktu lze pít honeybush po celý den, bez omezení a v jakémkoliv množství. Z toho jednoznačně vyplývá – až budete v rámci nachlazení, chřipky apod. se rozhodovat jak a čím zamezit případnou dehydrataci organismu, nezapomeňte na účinný honeybush.