Jaké má honeybush druhy a odrůdy?

odhalte blahodárné působení čaje honeybush

Existuje více jak dvacet odrůd keře cyclopia, které rostou jak v údolích hornaté oblasti pobřeží jižní Afriky, tak též na svazích. Avšak lahodný svěží nápoj je získáván jen ze čtyř daných poddruhů a to z usušených lístků keře. Vzhledem k vyžadujícím specifickým podmínkám této rostliny nebylo reálné doposud, na úkor veškeré snahy, všechny zdárně vyšlechtit.

Neustále rostoucí zájem o honeybush zůstává uspokojen z převážné části sběrem planě rostoucích keřů. Blíže se seznámíme o jaké typy se jedná a to včetně i těch, jež je reálné pěstovat v četnějším množství.

Šlechtění honeybushe lidskou silou nadále se zdá býti větší záhadou - svízelem, než by se zkrátka mohlo zdát. Jeví se zatím jako neprolomeným ledem. Po značném úsilí a mnoha pokusech trvajících po mnoho let, se sice úspěšně daří pěstovat Pobřežní čaj – Cyclopia genistoides na farmách, avšak je tomu teprve až od roku 1996! Když uvážíme, že farmáři v jižní Africe oplývají zájmem o honeybush již od konce osmnáctého století, je to svým způsobem vzato celkem pozdě. Příčin je hned několik a to zejména specifické vnější náročné podmínky na globální podnebí, na strukturu půdy či vlhkost.

Tento druh honeybushe - věhlasný coby Pobřežní čaj, je primárním rostlinným typem oblasti, kde jeho neobyčejné vlivy na lidské zdraví byly prvotně probádány křováckými kmeny. Tento čaj je získáván z lístků keře menší velikosti, mající dřevnaté stonky. Drobné zelené lístky svým vzhledem mají podobu drobných jakoby jehliček. K vidění je rostoucí doposud v hornatých oblastech pobřeží Kapského mysu.

S velkým předpokladem dnes je, pokud se dostane do Vaší domácnosti, že se jedná o výrobek plantáží, kde je vysazován již zušlechtilý druh, nevyžadující natolik specifické podmínky v náročnosti na prostředí. Nadále je neměnná skutečnost jeho setrvávající citlivosti především na vydatný mráz. Velmi důležité je při sklizni provádět řez s náležitou precizností.

V rámci pověstného a dobře známého druhu čaje Horského – Cyclopia intermedia, nebyla jeho úspěšnost velebena farmáři. A tak nezbývá sběračům honeybushe, neustále i po oněch několika stech letech, se vydávat za tímto druhem zdoláváním obtížnějších horských výšlapů. Tento druh čaje doposud roste na nedostupných místech nacházejících se v hornatých oblastech. V měsíci září – říjen, což je dobou sklizně, je tak nutno nést na zádech náklad plný lístků honeybushe. Pro potenciální možnost se navrátit na konkrétní místo po třech letech, kdy keř opětovně dosahuje svou rozsáhlost pro zdárnou a jistou sklizeň, je importantní ihned po samotném otrhání, keř zkrátit co nejníže k zemi. Pouze tímto je zajištěno, že keř poté neuschne.

Jako třetí druh s typicky se vyskytujícím místem ve vyšší nadmořské výšce v okolí Kapského města je tzv. Bažinatý čaj neboli představitel druhu Cyclopia subternata.

Oproti horským alternativám honeybushe je tento druh charakterizován nižším počtem lístků rostoucích na keři, které jsou vzhledově o trochu užší. Pronikavé sladké aroma, jenž se krásně line byť jen po promnutí lístků v rukou, plně kompenzuje do rozsahu nižší míru sklizně.

Posledním jmenovaným je keř, který je pojmenován dle města, v jehož okolí se vyskytuje. Jedná se o čaj Heidelberg. Je opatřen z lístků Cyclopia sessiliflora. Sklizeň nastává ihned, jakmile keř započne kvést.